Faturasız Satılan Mallar Kayıtlardan Nasıl Çıkarılacak?

.

Muhasebe Büroları İçin Bulunmaz Bir Nimet! > emukellef.com.tr (TIKLAYIN) 

7143 sayılı Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 18 Mayıs 2018 Tarihli ve 30425 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bugün sizlere, sattığı emtiaya fatura düzenlemediği için, kayıtlarında emtia gözüken ancak gerçekte işletmede bulunmayan emtiaların, hangi koşullarda kayıtlardan çıkarılabileceğini özetlemeye çalışacağım.

KİMLER FAYDALANABİLİR?

7143 sayılı Kanun'un 6'ncı maddesinin 2'nci fıkrası hükmü ile gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine (adi, kollektif ve adi komandit şirketler dahil) kayıtlarında yer aldığı halde işletmelerinde mevcut olmayan emtialarını kayıt ve beyanlarına intikal ettirmeleri ve böylece kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirmeleri imkanı verilmektedir. Bu hüküm, bütün gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerini kapsamaktadır. Uygulama kapsamına; ferdi işletmeler, adi ortaklıklar, kollektif şirketler, adi komandit şirketler, sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu müesseseleri, dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler, iş ortaklıkları dahil bulunmaktadır.Uygulamaya ilişkin özet tablo.…

%100 Otomatik Muhasebe Ücret Takibi, Bildirimi Tahsilatı > muhasebepos.com (TIKLAYIN)

Sosyal Medya'da Paylaş